top of page

BRATISLAVA DESIGN WEEK 
Apponyiho palác 
2.12-23.1.

 Ako dizajn ovplyvňuje náš každodenný život? Ktoré produkty sú pre nás dôležité? Odzrkadľuje to, čo vlastníme náš charakter?
 


Tieto otázky som si kládla v snahe polemizovať nad nefunkčnými systémami vo svete, ktoré prispievajú k rozsiahlej produkcií odpadu, ktorý vedie k environmentálnemu kolapsu. Dielo nadväzuje na moju diplomovú prácu počas štúdia dizajnu na University of Gothenburg a zobrazuje všetko hmotné vlastníctvo, ktoré momentálne vlastním. Nekritizuje, neposudzuje čo je správne a čo nie, len prezentuje realitu v snahe o prehodnotenie vlastného konzumu. Práve vďaka neustálemu spochybňovaniu každodenných činností a produktov ktorými sa obklopujeme, môžeme začať chápať naše vzorce spotreby a získať nad nimi kontrolu.
 

Ďakujem firme Typocon za sponzorovanie výstavy vo forme tlače banera

Untitled-1.jpg

viac o diplomovej práci sa dočítate TU

bottom of page